Förorenat heparin indraget i Sverige

30 april 2008

Heparinprodukten Klexane har visat sig innehålla små mängder av den förorening som orsakade allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall, i en mängd länder, inklusive USA, Tyskland, Italien och Danmark. Där drogs heparinmedlen in.

I Sverige har Läkemedelsverket beslutat att dra in de förorenade tillverkningssatserna av Klexane som en försiktighetsåtgärd.

Källa: Läkemedelsverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida