Försäkringskassan: Bedömningen är hårdare i dag

31 mars 2006

Bedömningen av sjukskrivningar har blivit mera strikt, säger Erik Luthander, tillförordnad chef för avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassans huvudkontor.

– Vi sätter gränser tydligare och uppfyller därmed kraven i lagen.

Erik Luthander menar alltså att den bedömning som görs i dag är den riktiga. Men han betonar att halveringskravet enbart är en inriktning, inte något som gäller i det enskilda fallet.

– Den som bedöms vara för sjuk för att arbeta ska naturligtvis få sin sjukpenning enligt vad som sägs i lagen om allmän försäkring.

Samtidigt erkänner han att det förekommer felbedömningar. Han är övertygad om att det inte beror på att anställda på försäkringskassan medvetet säger nej till sjukpenning för att halveringsmålet ska nås.

– Däremot kan det undantagsvis vara så att man har så många ärenden att man inte alltid hinner göra en tillräckligt grundlig utredning, säger han.

Erik Luthander anser att det finns problem med rehabiliteringar, framför allt att utredningarna kommer i gång alldeles för sent. Det finns oklarheter i ansvarsfördelningen och missförstånd om försäkringskassans uppdrag och arbetsgivarna borde känna till reglerna bättre, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida