Försäkringstagare kan få ökad integritet

3 juni 2005

Försäkringsbolagens möjligheter att med fullmakt begära in patientjournaler från vården bör begränsas. I stället bör de bara få ut svar på preciserade frågor.

Det anser utredaren i departementspromemorian Försäkringsbolagens tillgång till patientjournaler som lämnades till justitieministern i slutet av maj.

I dag begär bolagen ofta fullmakter av sina kunder som ger dem tillgång till hela journalen för all framtid. Utredaren vill att fullmakterna begränsas i tid och att en avgift införs för varje besvarad fråga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida