Försämrat arbetsklimat efter nedskärningarna

10 mars 1997

Många vårdanställda känner sig oroliga och nedstämda av förändringarna och nedskärningarna i vården. Det visar tre rapporter från Yrkesmedicinska enheten inom Stockholms läns landsting. Enligt de resultat som redovisas i rapporterna känner de vårdanställda ofta inte till orsakerna till olika beslut, exempelvis vad som ligger bakom omorganisationer, och kan därför inte se sammanhangen i förändringarna. Den oro och ilska som följer tar kraft och minskar engagemanget för vårdarbetet. De snabba förändringarna gör också att olika yrkesgrupper sluter sig samman mot varandra. Allt detta leder till dåligt arbetsklimat och minskad effektivitet. Studierna visar att ledningarna tar få initiativ till att göra något åt problemen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida