Försenad start

6 mars 2000

KRONOBERG. I somras beslutade landstinget i Kronoberg att inrätta två vårdenheter på Centrallasarettet i Växjö, men ännu har verksamheten inte kommit i gång. En orsak är att man inte kunnat bestämma hur chefsrollen ska se ut. Landstinget har inte heller hittat nya tjänster för de avdelningsföreståndare som inte ska vara kvar. På en av vårdenheterna har man dessutom stora problem med rekryteringen av personal– elva sjukskötersketjänster är vakanta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida