Försenad utredning om företagshälsovården

12 januari 2004

Den 1 januari skulle det ha kommit ett delbetänkande från Kurt Eriksson som utreder företagshälsovården. Men frågan är mer komplex än den först verkade, och därför är utredningstiden förlängd, säger han. »Det gäller bland annat att klara personalförsörjningen till företagshälsovården utan att urholka den övriga vården.«

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida