Forskar på nytt läkemedel mot Alzheimer

4 september 2000

Ett omfattande forskningssamarbete mellan Karolinska institutet och det japanska läkemedelsföretaget Sumitomo Pharmaceuticals startar inom kort. Målet för arbetet är att ta fram nya behandlingsstrategier mot Alzheimers sjukdom.
   
Professor Bengt Winblad vid Karolinska institutet hoppas att samarbetet vid den gemensamma forskningsenheten ska leda till ett nytt läkemedel som kan bota Alzheimers sjukdom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida