Vetenskap

Forskare i omvårdnad publicerar sig i oseriösa tidskrifter

Forskare i omvårdnad publicerar sig i oseriösa tidskrifter
Sebastian Gabrielsson kan i en studie tillsammans med forskare från tre lärosäten visa att även forskare inom omvårdnad tar genvägar för att bli publicerade.

Så kallade rovtidskrifter har inte samma kvalitet som vetenskapliga tidskrifter. Ändå väljer forskare att publicera sina studier där. ”Det är ett oskick som riskerar trovärdigheten”, säger Sebastian Gabrielsson, Luleå tekniska universitet.

Forskare publicerar sina studier som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Dessa i sin tur kan ha olika tyngd. Men gemensamt är att de innan publiceringen låter experter inom samma ämne granska studien, vilket kallas ”peer reviewed”.

Det gör också att det tar tid att få sin studie publicerad och att den kan avvisas om den inte anses hålla tillräckligt hög vetenskaplig nivå, även forskningsfusk kan upptäckas av granskarna.

Så kallade rovtidskrifter däremot publicerar forskningsresultat snabbt och mot betalning, men utan att ta hänsyn till vetenskapligheten. Artiklarna genomgår liten eller ingen kritisk granskning.

Oacceptabel praktik

Fenomenet har blivit allt vanligare i och med att den tekniska utvecklingen gjort det enkelt och billigt att starta digitala tidskrifter. Men att stödja rovtidskrifter är numera inskrivet som en oacceptabel praktik i Den europeiska kodexen för forskningens integritet.

– Det är ett oskick som riskerar förtroendet för omvårdnadsforskningen. För den enskilde forskaren kan det innebära att en publicerad artikel blir en belastning i stället för en merit, säger Sebastian Gabrielsson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Granskade svenska forskare

Han och forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola och Uppsala universitet har i en ny studie granskat om även omvårdnadsforskare publicerar sig i dessa mer oseriösa tidskrifter, kallade rovtidskrifter. De gick igenom vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad som publicerats av forskare knutna till svenska universitet och högskolor under 2018 och 2019.

De hittade 39 artiklar publicerade i rovtidskrifter. Det visar att andelen artiklar i rovtidskrifter bland svenska omvårdnadsforskare ligger på några procent, vilket är en något högre andel än inom andra områden.

– Det stora problemet är att man riskerar omvårdnadsforskningens trovärdighet. Genom att etablerade forskare och lärosäten lånar ut sina namn till den här typen av oseriösa tidskrifter bidrar de också till att de framstår som legitima, säger Sebastian Gabrielsson.

Känner press att publiceras

Grundproblemet är att många forskare känner en stark press att bli publicerade. Som forskare används uttrycket ”publish or parish”, det vill säga publiceras eller försvinna.

– Att få artiklar publicerade ger bättre möjligheter att söka forskningspengar eller få befordran. Så är den akademiska världen uppbyggd.

Forskargruppen frågade sig om det här är något som oerfarna forskare gör, men hittade ett helt annat resultat.

– Det är anmärkningsvärt och överraskande att det är en så stor andel seniora forskare. De har disputerat och har anställning som lektor eller professor. Mindre erfarna forskare borde kunna lita på att mer erfarna kollegor inte tar genvägar.

Sebastian Gabrielsson menar att publiceringen också kommer att slå tillbaka på forskaren själv.

– Medvetenheten om problemet ökar. Då kommer en artikel i en rovtidskrift att bli en belastning snarare än en tillgång för den enskilde forskaren.

Professorer och lektorer

Ett annat fynd i forskningen var att majoriteten av författarna kom från ett begränsat antal lärosäten. Han ser två möjliga orsaker till det.

– De universiteten kan ha bristande publiceringsrutiner. Eller så finns en kultur där det anses viktigare att man publicerar än att det sker i seriösa tidskrifter.

Forskarna hittade betydligt färre artiklar i rovtidskrifter som publicerats under 2019 jämfört med 2018.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida