Forskarkompetens höjs

12 januari 2004

Regina Wredling har nyligen utnämnts till professor på institutionen för omvårdnad vid Karolinska institutet i Stockholm. Institutionen har nu tre professorer.

Även Mälardalens högskola satsar på ökad forskarkompetens. Där tillträdde barnmorskan och docenten Kyllike Christensson som professor i vårdvetenskap i november.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida