Forskning för att få fler ätbara mediciner

5 april 2004

En grupp forskare under ledning av professor Per Artursson vid institutionen för farmaci på Uppsala universitet har via olika experiment på cellnivå lyckats öka tarmväggens genomsläpplighet för ämnen som normalt inte passerar ut i blodet via tarmen.

På sikt kan forskningen leda till att fler läkemedel kan ges i tablettform. Resultaten har publicerats i Molecular Pharmacology 2003; 64:1530-1540.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida