Forskning om arbetshälsa saknar könsanalys

6 oktober 2006

Även de som ägnar sig åt forskning om arbetsrelaterad hälsa studerar oftare män än kvinnor. I många fall görs heller inga könsanalyser av forskningsresultaten. »Om man till exempel finner att kvinnor i ett yrke har mer belastningsskador än männen i samma yrke måste man gå in och göra en analys av hur arbetssituationen ser ut för respektive kön«, säger Sonya H Bylund, forskare vid Arbetslivsinstitutet.

Hon hävdar också att det oftast är kvinnliga forskare som forskar om kvinnor och att de har svårare att få forskningsanslag än sina manliga kolleger. Inom yrkesmedicin utgår därför lagstiftning, riskbedömning och mätstandard från studier gjorda på män.

Läs mer: www.arbetslivsinstitutet.se Genus i fokus under 2006.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida