Forskning om sjukfrånvaro saknas

3 juni 2005

Trots att sjukskrivningar och förtidspensioneringar kostar varje arbetande person 30 000 kronor per år saknas forskning om vad sjukfrånvaron beror på. Det konstateras i boken Den höga sjukfrånvaron – problem och lösningar. Fyra huvudorsaker till de höga sjuktalen kan dock skönjas: ökade krav i arbetslivet, åldrande arbetskraft, arbetslöshet döljs i sjukskrivning och dålig samordning mellan försäkringskassa, arbetsgivare, sjukvård och arbetsmarknadsmyndigheter. Boken kan beställas på www.arbetslivsinstitutet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida