Ny på jobbet

Forskning: Så blir det mindre stressigt att börja på nytt jobb

Forskning: Så blir det mindre stressigt att börja på nytt jobb
Elin Frögéli är psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Anders Bäckström och Getty Images

Stress och osäkerhet. Första tiden på ett nytt jobb kan vara tuff. Nu visar ny forskning hur kollegor och handledare bäst kan hjälpa nyanställda att få en bättre jobbstart. ”Det ska få ta tid att vara ny”, säger Elin Frögéli, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet.

Att vara ny på jobbet kan vara ansträngande på flera sätt. Det tar tid att orientera sig, skapa nya relationer och den första tiden präglas också av ett enormt lärande, förklarar Elin Frögéli.

– Sedan tror vi att det kan vara särskilt tufft att vara just ny sjuksköterska, för det blir ”på riktigt” ganska snabbt på jobbet och kan handla om liv och död. Det adderar en del till belastningen.

Då är det viktigt att arbetsplatsen möter upp den nya medarbetaren med förståelse, tålamod och tid, enligt Elin Frögéli.

– Målet är att minska den stressrelaterade ohälsan. Många blir så trötta under den första tiden att de väljer bort viktiga saker i livet, som att träna och umgås med vänner.

Här är de centrala utgångspunkterna för en bra start på nya jobbet. Foto: Illustration ur rapporten "Fundament för onboarding 2.0"
Här är de centrala utgångspunkterna för en bra start på nya jobbet. Foto: Illustration ur rapporten ”Fundament för onboarding 2.0”

Elin Frögéli har forskat om sjuksköterskors väg in i arbetslivet i många år, som del av en forskargrupp på Karolinska Institutet. I en ny rapport drar gruppen slutsatser av den samlade forskningen hittills. Fokus ligger på hur erfarna kollegor, handledare, chef och hr kan bidra till att mjukare start för nyanställda.

– Den nya kommer ofta med ett stort engagemang, och då är det upp till arbetsgivaren att se till att skapa rätt förutsättningar och sänka den initiala stressen.

20 års forskning om jobbstart

  • En forskargrupp under ledning av psykologiprofessor Petter Gustavsson, Karolinska Institutet, har sedan början av 2000-talet arbetat med att förstå tidiga nivåer av ohälsa, och hur den kan minskas. En start i detta var Lust-projektet, som Vårdfokus tidigare har berättat om.

Den mottagande personalen får gärna försöka se tillvaron med den nyas ögon, förklarar Elin Frögéli och ger tips till kollegor och handledare. Ett gott lärandeklimat kräver också tid för feedback och reflektioner.

– Vi har också lyft fram att det är viktigt att det finns en handledare, eller någon annan på plats som har ansvar för att ge det där extra stödet. Man ska inte kastas in i saker, utan gradvis kunna bygga upp känslan av att klara av uppgifterna.

Att snabbt få bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen betyder mycket för att minska osäkerheten.

– Det mellanmänskliga samspelet behöver också fungera för att någon ska känna sig välkommen. Om vi känner att vi kan vända oss till våra kollegor som stöd minskar det också upplevelsen av stress.

Handledarens roll viktig

Vidare behövs det tydlighet i riktlinjer, ramar och rutiner på arbetsplatsen. Den nyanställda ska lätt kunna orientera sig i vad som gäller. Elin Frögéli använder begreppet ”rollklarhet”.

– Det är viktigt även för handledaren att veta vad som förväntas av den, att ha kompetens för att stötta lärandet och få stöd i sitt uppdrag från chefer och kollegor.

Så blir jobbstarten lättare

Följande kan handledare, kollegor och chef göra för att underlätta för en nyanställd.

  • Uppmuntra till att ställa frågor.
  • Ge information om ansvar och arbetsuppgifters innehåll och omfattning.
  • Ge information om arbetsprocesser och rutiner, erbjud hjälp att planera arbetet och att prioritera bland arbetsuppgifter.
  • Ge feedback på utfört arbete samt avsätt tid för strukturerad avstämning kring hur det fungerar i den nya rollen.
  • Erbjud hjälp i att reflektera över den nya rollen samt att prata om upplevelsen att vara ny på jobbet.

Källa: Elin Frögéli, Karolinska Institutet

Chefens och hr:s roll är förstås central. Forskningen visar att återkommande uppföljning och feedback är viktig för en nyanställd. Insatser under första veckan och veckorna räcker inte, påpekar Elin Frögéli.

– Ofta är det chefen som tar hand om den nya medarbetaren och den som ger handledaren mandat och förutsättningar. Chefen bör också se till att arbetsplatsen som helhet har ett stöttande lärandeklimat.

Saknas tid för god introduktion

Elin Frögélis intervjuer med sjuksköterskor, chefer och hr visar att arbetsbelastningen är så hög på vissa arbetsplatser att en god introduktion uteblir.

– Vi ser att det tyvärr saknas handledare ibland, och även schyssta förutsättningar och tid. Det här behöver prioriteras högre.

Nu arbetar Elin Frögéli med att kartlägga vilka faktorer som är viktigast för att handledare ska kunna säkra en god introduktion för nyanställda. Ett internationellt samarbete pågår för att ta fram en modell som troligen kan börja testas på arbetsplatser under 2024.

– Vi vill att vår forskning ska ge ökad kunskap för både erfarna kollegor och chefer. Målet är att nya medarbetare ska komma väl på plats i sina nya roller, och att de också ska trivas, må bra och välja att stanna.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida