Röntgen

Forskning: Så kan blodproppar hittas med magnetkamera

Forskning: Så kan blodproppar hittas med magnetkamera
Roberto Vargas Paris jobbar huvudsakligen kliniskt, men hoppas på mer forskartid. Foto: Privat

Röntgensjuksköterskan Roberto Vargas Paris avhandling visar att MR är ett möjligt alternativ till skiktröntgen för de patienter med misstänkt lungemboli som inte tål kontrastmedel.

Det är ofta svårt att avgöra om en patient har proppar i lungornas blodkärl, så kallad lungemboli. Symtomen — som ont i bröstet och tung andning —är desamma som vid många andra sjukdomar. Det vanligaste sättet att ställa diagnos är att göra en skiktröntgen över lungorna med hjälp av datortomografi.

För de flesta är det en snabb, skonsam och bra undersökningsmetod, som kan hitta millimetersmå proppar i lungans allra minsta blodkärl. Men en del patienter tål inte kontrastmedlet på grund av nedsatt njurfunktion eller allergisk känslighet.

Ett alternativ som ofta används är skintigrafi, där patienten injiceras med en radioaktiv isotop och får andas in en radioaktiv gas. Problemet är att det inte går att få fram den specifika isotopen utanför kontorstid vilket försvårar en akut undersökning. Bilderna kan också vara svårtolkade.

Studerade MR-sekvenser

Finns det något alternativ som inte innefattar kontrastmedel? Det är en fråga som länge följt Roberto Vargas Paris, som jobbar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Det var där han fångade upp idén om att hitta lung­embolier med magnetkamera, MR, och som han sedan 2014 undersökt som doktorand.

— Jag tittade bland annat på de olika MR-sekvenser som vi använder för att leta efter cancer. Enkelt förklarat visar de hur vatten rör sig i vävnader. Jag tänkte att vi borde kunna se tromboserna, som bland annat består av tätt sammanpackade röda blodkroppar och där vatten inte kan flöda, säger Roberto Vargas Paris.

”Det här är till stor nytta för många.”

Roberto Vargas Paris

I december 2020 blev han den 28:e röntgensjuksköterskan att disputera i Sverige. Hans avhandling visar att MR kan hitta de stora och farligaste blodpropparna i lungorna. De syns som grå prickar mot blodet som är som vitt på bilderna. Trots att undersökningen tar minst 20 minuter, jämfört med cirka fem minuter på DT, behöver patienterna inte hålla andan eller på annat sätt assistera vid undersökningen för att undvika så kallade rörelseartefakter.

— DT är en överlägsen metod för att hitta lungembolier, men vi har tagit fram ett fullgott alternativ som kan utföras akut. Studier har visat att så mycket som 15—20 procent av patienterna inte kan få kontrastvätska — så det här är till stor nytta för många. Man kan åtminstone tidigt utesluta de stora, farliga blodpropparna, och sedan gå vidare med andra undersökningar, som skintigrafi, om det finns fortsatt oro för små blodproppar, säger Roberto Vargas Paris.

Undersöka gravida

Att metoden håller måttet syns tydligt i avhandlingens sista delstudie som består av en klinisk uppföljning av 57 patienter som endast undersöktes med MR. Av dessa var bara 1 patient potentiellt falskt negativ, då det vid tremånadersuppföljningen visade sig att patienten hade en djup ventrombos. Eftersom det saknas en referensmetod finns det en osäkerhet i resultatet, men det inger ändå hopp.

MR skulle kunna användas för ännu fler patienter med misstänkt lungemboli, exempelvis unga gravida kvinnor som helst inte ska utsättas för strålning av brösten. Eller som en första undersökning för att utesluta de stora och farligaste propparna hos coronapatienter, där det är vanligt med lungemboli.

— Jag är glad att vi kan ge något tillbaka till patienterna. Det är många svårt sjuka som ställt upp i studien, som haft svårt att andas och som legat i kameran i 30 minuter. Jag är tacksam och rörd över deras engagemang.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida