Forskning visar att gravida ljuger om sin rökning

Många gravida talar inte sanning om hur mycket de röker när de skrivs in på mödravårdscentralen.

2 september 2003

Det är många fler som röker och som röker mer än vad de uppger vid inskrivningen – det visar en svensk studie i Blekinge. Barnmorskan Lena Lendahls i Lyckeby – som länge har försökt motivera gravida att sluta röka – har frågat över 400 kvinnor om deras rökvanor. Frågorna har sedan jämförts med de prover som rutinmässigt tas på mödravårdscentralen.

Resultatet av blod- och urinprover visar att sex procent av de 407 som uppgav att de inte rökte med stor sannolikhet var rökare. Och 32 av de 60 kvinnor som sagt att de rökte mellan en och tio cigaretter om dagen rökte sannolikt mer.

I en kommentar till nyhetsbrevet Tobaksfakta säger Lena Lendahls att kvinnor som säger att de inte röker men ändå gör det riskerar att gå miste om samtal som skulle kunna hjälpa dem att sluta röka.

Brittisk studie bekräftar

Liknande resultat rapporteras av brittiska forskare. De säger i sin kommentar bland annat att graviditeten är ett tillstånd då det mer än under andra omständigheter är motiverat att sluta röka och att det är enklare att frisera sina uppgifter än att verkligen sluta röka eller i alla fall att minska konsumtionen.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida