Forskning

Vettigare vård. Evidens och kritiskt tänkande i vården?Ragnar Levi?Norstedts 2009 ?www.norstedts.se?isbn 978-91-1-302273-4??

2 oktober 2009

Evidens är ett aktuellt begrepp i forskningssammanhang i dag. Men hur ska vårdpersonal som strävar efter att ge evidensbaserad vård veta vilka forsknings­resultat som det finns evidens för och inte? Statens beredning för medicinsk utvärdering, sbu, är till stor hjälp med sina rapporter. Men mängden forskningsartiklar och avhandlingar är stor och allt är inte genomgånget av sbu. Hur göra då? ?

I den här boken ger Ragnar Levi, informationschef på sbu, tips på hur man kan genomskåda knep som en del forskare använder för att få genomslag för sina resultat. Här finns nyckelfrågor som är bra att ställa sig när nya, kanske häpnadsväckande, resultat presenteras: Är resultaten väldigt positiva? Finns det särintressen bakom det fantastiska resultatet? ?

Däremot förbiser för­fattaren nästan helt den forskning som bedrivs med kvalitativa metoder, och hur evidensen bedöms där. AJ??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida