Forskningscentrum för alternativ medicin

6 januari 2006

Karolinska institutet i Stockholm har fått Europas första centrum för integrativ medicin. Centrumet vill bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och information om integrativ medicin. Det ska ske genom att skapa ett möte mellan konventionell medicin och vissa av de former av alternativ och komplementär medicin som har genomgått vetenskaplig prövning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida