Forskningsstipendier till sjuksköterskor

7 oktober 2002

Av de 14 forskare som får dela på 865 000 kronor är fem sjuksköterskor. Välbefinnande och läkemedel bland de allra äldsta, psykosocial gruppbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom samt förväntad och upplevde smärta i samband med bröstreduktion är några av de projekt som nu får ekonomiskt stöd. Det är andra året som Insamlingsstiftelsen för patientnära forskning vid Sophiahemmet i Stockholm delar ut stipendier för kliniska forskningsprojekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida