Förslag att slå ihop Västerbotten och Norrbotten

Västerbottens och Norrbottens län bör slås ihop, föreslår en ledande landstingspolitiker i Umeå. Antalet län är inte det viktiga utan att man använder resurserna på rätt sätt, kommenterar Lena Sjölin, Vårdförbundets ordförande i Västerbotten.

Förslaget kommer från Levi Bergström, ledande socialdemokratiskt landstingsråd i Västerbotten. Enligt honom är det kanske den enda möjligheten att behålla en bra samhällsservice trots ett vikande befolkningsunderlaget och den allt sämre ekonomin.

Redan nu finns det ett samarbete mellan länen. Sedan ett antal år samverkar de två med Västernorrland och Jämtland när det gäller hälso- och sjukvård, utbildning och forskning i Norrlandstingens samverkansnämnd. Nu i juni kommer samverkansnämnden till exempel att behandla ett förslag om hur ansvaret för bland annat den högspecialiserade vården i de fyra länen ska se ut.

Men Levi Bergström vill alltså gå ett steg längre – i första hand att slå ihop de två nordligaste länen.

Antalet län inte viktigast

– Spontant tycker jag inte att antalet landsting är det viktigaste. I stället handlar det om att använda pengarna på det bästa sättet. I stället för att satsa på stora sjukhus borde man bygga ut närvården, kommenterar Lena Sjölin.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida