Förslag om fler utbildningsplatser

7 juni 1999

Tusen nya utbildningsplatser och att staten tar över finansieringen av vårdhögskolorna från landstingen blir ett par konkreta resultat av det arbete som bedrivs av den så kallade vårdkommissionen. Den tillsattes förra året av regeringen för att kartlägga vårdens rekryteringsbehov, analysera de villkor som påverkar det samt föreslå åtgärder för att underlätta rekryteringen. I kommissionen ingår fem ministrar och representanter för arbetsmarknadens parter, bland annat Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall. Samtidigt med diskussionen om fler utbildningsplatser kommer rapporter om att antalet förstahandssökande till höstens sjuksköterskeutbildning ökat från 6 300 till 8 300.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida