Förslag om vård för asylsökande sågas

4 november 2005

Dra tillbaka lagförslaget om vård för asylsökande kräver Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening i ett gemensamt remissvar.

De skriver att förslaget slår fast att vissa grupper av vårdsökande kan särbehandlas. Dessutom saknas både etiska och humanitära aspekter helt i förslaget. Flyktingar ska inte tvingas att förlita sig på ideella insatser. Hälso- och sjukvården har ett samhällsansvar och Sverige borde ha resurser att ge de mest utsatta och behövande vård till en rimlig kostnad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida