Förslag om vårdutbildning till invandrare

6 augusti 2001

Alla invandrare i Västernorrland ska få frågan om vilken utbildning de har. De som är intresserade av att arbeta i vården ska sedan erbjudas den utbildning som behövs och därefter anställning inom landstinget eller kommunerna.

Det är den idé som lagts fram av Bertil Hedman, Vårdförbundets representant i en personalförsörjningsgrupp i Sundsvall som söker lösningar på personalbristen. Gruppen har antagit förslaget och ska nu bjuda in landsting och övriga kommuner i länet att vara med. För genomförandet ska EU-pengar sökas. Ett EU-projekt, Equal, pågår redan i Västernorrland för att få in fler invandrare och handikappade i samhället.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida