FÖRSLAG. Skapa centrumför klinisk forskning

Universitet och landsting måste samarbeta så att det hindrande gapet överbryggas, anser utredare.

ORGANISATION. För att ge bättre möjligheter till klinisk forskning behöver sex Universitets­medicinska centrum, umc, bildas med universitet och landsting i en gemensam ledning. Det sa utredaren Olle Stendahl, när han lämnade över utredningen Klinisk forskning, ett lyft för sjukvården till regeringen.

Han tänker sig att umc ska drivas som bolag med stat och landsting som ägare. Bakgrunden är, enligt utredaren, att forskningen med dagens organisation får stå tillbaka för sjukvården och att det har skapat ett gap mellan forskning och sjukvård. Det har bland annat lett till att det i dag inte finns utrymme för forskartjänster i vården.

Vid de föreslagna Universitetsmedicinska centrumen ska det finnas forskningsutrymme inte bara för läkare och tandläkare, utan för alla akademiska yrkesgrupper, som sjuksköterskor, arbets­terapeuter, barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjukgymnaster och psykologer.?Utredaren föreslår att finansieringen av den kliniska forskningen ska bekostas av en fond på 500 miljoner kronor per år, där staten står för hälften och forskningsråd, stiftelser, sjukvården och universiteten för resten.

Forskningsminister Lars Leijonborg (fp) och socialminister Göran Hägglund (kd) var i huvudsak positiva till utredningens förslag. De reserverade sig förstås för att det först ska gå ut på remiss.

– Men jag tror att huvuddragen i utredningen blir regeringens linje, sa Göran Hägglund.

LÄS MER: www.regeringen.se, sök: Ett lyft för vården.?????

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida