Försök i Stockholm: mottagningar ledda av distriktssköterskor

10 januari 2005

Självständigare distriktssköterskor kan avlasta husläkarna anser Stockholms läns landsting och beslutade i december att öppna för försök med distriktssköterskeledda mottagningar.

Det framgår inte om mottagningarna ska byggas upp i landstingets regi eller drivas privat. Däremot konstaterar landstingsstyrelsen att beslutet kan ge patienterna snabbare tillgång till primärvård och bättre omhändertagande av livsstilsrelaterade problem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida