Försök med oblodigt blodprov

Samma teknik som ligger bakom utvecklandet av pulsoximetern kan om några år göra det möjligt att rutinmässigt mäta blodets hemoglobinhalt utan att behöva sticka patienterna.

6 november 2000

Sen många år är pulsoximetri rutin inom delar av vården. Genom att sända ljus genom ett finger kan man snabbt få svar på såväl pulsfrekvens som syremättnad i blodet (saturation). Tekniken bakom pulsoximetrin kallas fotopletysmografi.

Tre forskare vid Linköpings universitet, teknologie doktor Lars-Göran Lindberg vid institutionen för medicinsk teknik samt anestesiologerna Magnus Vegfors och Gunnar Enlund vid institutionen för medicin och vård, har utvecklat mätmetoden. De har i upprepade experimentella försök visat att det är möjligt att med hjälp av en fotopletysmografisk sond riktad mot en blodbana räkna antalet röda blodkroppar. Eftersom mängden hemoglobin i varje blodkropp är känd går det enkelt att räkna ut Hb.

Sigward Söderström, biomedicinsk analytiker och kursansvarig vid ibl (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap) sitter med i det vetenskapliga råd som nyligen bildats i syfte att testa metoden i kliniska försök.

– Självklart måste metoden jämföras med de vi har i dag. Det finns en mängd faktorer som kan påverka Hb-mätningen. Vi vet ännu inte om tekniken fungerar i praktiken.

– Men med ledning av vad jag sett och läst hittills ser det lovande ut. Den viktigaste fördelen är att man får ett mycket snabbt analyssvar av Hb. Det visar sig direkt på dataskärmen.
– Andra fördelar är att metoden är smärtfri och att personalen slipper »slaska« med blod. Man slipper också beroendet av stickteknik, transporter, lagring, spädningseffekter och andra preanalytiska faktorer, säger Sigward Söderström.

Liten som en tändsticksask
Den nya blodprovsmätaren ska utvecklas och marknadsföras av företaget OptoQ i Berzelius Science Park i Linköping.

– Målet är att vi inom en treårsperiod ska ha en produkt ute för kliniska prövningar. Vi tänker oss en mätare som inte är större än en tändsticksask och som man i princip kan bära med sig i fickan. Genom att bygga in trådlös överföringsteknik ska man lätt kunna avläsa resultatet på närmaste dator, säger företagets vd, Ingvar Pettersson.

Om tekniken lyckas på Hb tror han att det snabbt kommer att utvecklas liknande instrument för en hel räcka andra vanliga blodanalyser. Exempelvis glukos och bilirubin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida