Försök med timbanker

9 februari 1998

SÖDERMANLAND. En avdelning för infektion/
lung/hud och en iva-avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna kommer under 1998 att genomföra arbetstidsprojekt med olika typer av timbanker för att få en bättre anpassning till verksamheten. Försöken ingår i ett större arbetstidsarbete som pågår inom landstinget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida