Försöker lösa personalbrist

5 oktober 1998

UPPSALA. Bristen på hälso- och sjukvårdspersonal, inte minst sjuksköterskor, är stor och på många håll finns en stor oro för att bristen ska bli ännu större de kommande åren. I Uppsala har länsarbetsnämnden därför kallat en rad intressenter till möten  för att gå igenom det framtida personalbehovet och försöka hitta lösningar på problemet. Kallade är Vårdförbundets lokala avdelning, landstinget, Uppsala kommun och Kommunal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida