Försökte rätta till sitt misstag

Barnmorskan slapp disciplinpåföljd för brott mot tystnadsplikten.

16 juni 1997

Den 36-åriga kvinnan vårdades på sjukhusets BB-avdelning när hennes syster ringde och undrade om hon fanns där. Barnmorskan bekräftade men kom genast på sitt misstag att lämna ut uppgiften och gav därför inga ytterligare uppgifter.
Patientens syster bad om en hälsning och barnmorskan gick genast in och berättade för kvinnan vad som hänt.

Patienten blev mycket ledsen och besviken, hon hade inte velat att systern skulle få reda på att hon var inlagd, och sa att hon var rädd för att systern skulle besöka henne på sjukhuset.

Barnmorskan erbjöd sig att ringa systern och tala om att hon inte fick hälsa på, patienten accepterade och telfonsamtalet fördes i närvaro av patienten. Patienten begärde därefter att få bli flyttad till förlossningsavdelningen där hon ansåg att hon skulle känna sig säkrare. Barnmorskan föreslog istället att besöksförbud skulle ordnas på BB.

Dagen efter informerade barnmorskan avdelningsläkaren om vad som hänt.

Patienten anmälde barnmorskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) för brott mot tystnadsplikten.
Ansvarsnämnden konstaterar att uppgiften att en viss person befinner sig på en sjukvårdsinrättning omfattas av sekretesslagen. Barnmorskan gjorde alltså fel som berättade för systern att patienten fanns på avdelningen. Men, hon berättade ingenting mera och försökte rätta till sitt misstag så gott det gick.

Barnmorskan slipper därför disciplinpåföljd. Beslutet har vunnit laga kraft. (HSAN 1661/96:A2)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida