Första dödsfallet i harpest konstaterat

För första gången har en person i Värmland avlidit av harpest. Enligt smittskyddsläkaren i landstinget är det troligen också det första dödsfallet i Sverige.

16 november 2010

På grund av flera andra sjukdomar var patientens allmäntillstånd kraftigt nedsatt redan innan diagnosen harpest (tularemi) ställdes. Enligt ett pressmeddelande från landstinget i Värmland hade patienten inga av de typiska symtom som brukar känneteckna sjukdomen.

  • Vid harpest insjuknar patienten akut med hög feber, huvudvärk, illamående.
  • Om man smittats via direktkontakt med sjukt djur (ofta hare) eller via insektsbett, uppstår i regel ett sår lokalt, och de näraliggande lymfknutorna förstoras och blir ömma.
  • Personer som smittats via luftvägarna insjuknar i lunginflammation.

(Källa: Smittskyddsinstitutet.)

Många människor som smittas med harpest diagnostiseras inte eftersom de flesta inte söker vård för sina symtom. De som däremot konstateras sjuka efter provtagning och får antibiotikabehandling brukar alltid klara sig utan men.

Förra året konstaterades 65 fall i Värmland. Som mest konstaterades 68 fall år 2006.

Harpest sprids på fyra sätt:

  • Genom bett av smittad mygga eller fästing.
  • Direkt beröring med smittat djur.
  • Intag av smittat vatten.
  • Inandning av damm som förorenats med urin eller avföring från sjuka djur.

(Källa: Smittsyddsinstitutet.)

Den patient som avled hade troligen smittats via inandning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida