Första inhalerbara insulinet godkänt

Läkemedelsmyndigheterna i såväl Europa som usa godkände nyligen världens första inhalerbara insulin. I september väntas det bli tillgängligt för svenska patienter.

– Det finns en stor efterfrågan hos patienterna. Men de tror oftast att de inte kommer att behöva några injektioner alls. När de får reda på att de trots allt måste ta sitt basinsulin kommer nog en del att bli besvikna och backa, säger Lillemor Fernström, vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård.

Pfizers inhalerbara insulin Exubera är korttidsverkande och tänkt att ersätta måltidsinsulinet för vuxna patienter med diabetes typ 1 och 2.

Eftersom läkemedlet inhaleras via lungorna avråds för närvarande patienter med nedsatt lungfunktion och astma från att använda det.

– Men det finns ingenting hittills som visar att det skulle ge någon märkbar påverkan på lungfunktionen, inte ens under långtidsbehandling, säger Erik Lindh, medicinsk rådgivare på Pfizer.

Då rökning påverkar upptaget i lungorna avråds även rökare från att använde läkemedlet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida