Riskgrupp

Första skyddsstoppet för gravida i riskgrupp

Första skyddsstoppet för gravida i riskgrupp
Många gravida i vården jobbar med patienter då arbetsgivarna bedömer det som säkert. Arkivbild: Mostphotos

Många gravida jobbar i patientnära vård trots att de räknas som riskgrupp. På ett sjukhus visade sig en patient vara covidsjuk, på ett annat slarvade anhöriga med munskydd. Redan nu har ett skyddsstopp lagts och Vårdförbundet följer frågan nära.

Vårdfokus har tidigare berättat att gravida i vecka 20-36 räknas som riskgrupp, då studier visat att risken för prematur födsel ökar kraftigt efter en covidinfektion.

Enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter är arbetsgivaren skyldig att göra en ny riskbedömning när omständigheterna förändras, vid ett nytt kunskapsläge eller förändrad arbetssituation. Men många gravida medlemmar från hela landet har hört av sig till Vårdförbundet och uttryckt en oro då de fortsatt jobbar patientnära.

I en enkät som Vårdfokus skickat till sjukhusen i Stockholm, Västra Götaland och Skåne svarar samtliga att en individuell riskbedömning ska göras för alla gravida i riskgrupp. Samtidigt visar enkäten att utgångsläget är att gravida ska fortsätta jobba med patienter, det anses säkert. Sjukhusen ger likartade svar om hur smittrisken minimeras:

  • Alla patienter som blir inlagda på vårdavdelning testas för covid-19.
  • Vårdpersonal bär skyddsutrustning vid patientnära arbete, men även i gemensamhetsutrymmen då avstånd till andra medarbetare inte kan hållas.
  • Förstärkt städning och regelbunden avtorkning med desinfektionsmedel av gemensamma kontaktytor.
  • Medarbetare med symtom eller som kan vara smittade ska inte vara på arbetsplatsen.

Men det är svåra frågor som ännu saknar en tydlig praxis, och som därför kräver mycket diskussioner. I förra veckan la Vårdförbundets skyddsombud på barnintensiven vid Sahlgrenska Östra sjukhuset i Göteborg ett skyddsstopp eftersom det saknades riskbedömningar.

— Nu har riskbedömningar gjorts och rutinerna skärpts, det handlar bland annat om att hålla avstånd  och att anhöriga ska ha munskydd på sig. Skyddsstoppet har därför hävts. Men vi märker av att det är mycket oro bland gravida medlemmar, som just nu är rekordmånga. Vi får ta det steg för steg, säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Carina Deréus.   

Risker för gravida

Socialstyrelsens analys, baserad på studier, visar att det inte fanns några ”ogynnsamma effekter” för kvinnor som fick covid-19 i tidig graviditet (före 13 veckor). Men från vecka 22 och framåt ökar risken för prematur förlossning kraftigt.

  • Resultaten antyder att statistiskt sett kommer 1 av 35 kvinnor som får en covid-infektion i vecka 22-27 att föda extremt prematurt (före graviditetsvecka 28) på grund av infektionen.
  • Vid infektion i vecka 28-31 kommer 1 av 70 kvinnor att föda mycket prematurt (vecka 28-31)
  • och vid infektion i vecka 32-36 kommer en av 13 kvinnor att föda moderat eller sent prematurt (graviditetsvecka 32-36).

Med hänsyn till att inkubationstiden från smittotillfälle till sjukdom är 2-14 dagar innebär det, att risken för prematur förlossning ska anses föreligga mellan graviditetsvecka 20 + 0 dagar till graviditetsvecka 36 + 6 dagar.

Källa: Socialstyrelsen

Frågan är om sjukhusen kan garantera en smittfri arbetsmiljö för de som jobbar med patienter? Caspar Lindgren, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm, berättar att det har varit många medlemsärenden på det temat den senaste tiden. Han anser att de riskbedömningar som gjordes i början var otillräckliga.   

— Riskbedömningarna tog inte upp risken för smitta i ett bredare perspektiv, det var som om arbetsgivaren hade glömt att det inte bara är patienter som kan sprida smitta. Förra veckan visade det sig dessutom att en patient som var inlagd på covidfri avdelning hade fått covid. Det är just den avdelning flera gravida blivit omplacerad till, säger Caspar Lindgren.

Han tycker att riskbedömningarna blivit bättre efter påtryckning.

— Vi fortsätter föra en dialog med arbetsgivaren om hur arbetssituationen för våra gravida medlemmar kan göras så säker som möjlig. Men tydligare riktlinjer från myndigheternas sida är önskvärt kan jag tycka, det tror jag också arbetsgivarsidan behöver.

S:t Görans HR-chef, Catarina Agaeus, svarar på våra frågor genom en skriftlig kommentar:

”Vi gör en individuell riskbedömning med den gravida medarbetaren för att se vilka risker som finns på befintlig arbetsplats där alla arbetsmoment beaktas. Utifrån den individuella riskbedömningen blir det sedan aktuellt att göra olika typer av anpassningar beroende på vilka risker som finns. I övrigt kan vi inte kommentera enskilda individärenden.”

Arbetsgivarens ansvar

När du är gravid kan du ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i din arbetsmiljö. Din arbetsgivare har ansvar för att en riskbedömning görs enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5).

Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Dessutom har Socialstyrelsen bedömt att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt. Din arbetsgivare gör en riskbedömning av din arbetsmiljö. Om din arbetsgivare inte kan omplacera dig eller anpassa dina arbetsuppgifter, till exempel att du får arbeta hemifrån, kan din arbetsgivare förbjuda dig att arbeta.

Om din arbetsgivare förbjuder dig att arbeta har du rätt till graviditetspenning under hela perioden du är förbjuden att arbeta, fram till 11:e dagen före beräknad förlossning.

Källa: Försäkringskassan

Arbetsgivarna har ett långtgående ansvar att hantera de tankar som gravid personal har, för i arbetsmiljölagstiftningen väger psykiska och fysiska risker lika tungt.

Sjukhusen svarar att om den gravida medarbetaren fortfarande känner oro, eller om synen på risken för smitta skiljer sig, kan det bli aktuellt att erbjuda andra arbetsuppgifter eller hemarbete. I sista hand kan den gravida förbjudas att arbeta, och sedan söka graviditetspenning (se faktaruta). Men endast Danderyds sjukhus har svarat att gravid vårdpersonal snart kan komma att förbjudas arbeta. Det gäller tre personer.  

Karin Cedwall, HR-chef på Skånes universitetssjukhus, berättar att det pågår ett arbete med hur frågan ska hanteras i Region Skåne, för att chefer ska känna sig trygga i sin bedömning samt att gravida medarbetare känner sig trygga i sin arbetssituation.

”Vi tar den gravida medarbetarens oro på stort allvar, det beaktas i den individuella riskbedömningen. Utgångspunkten har i samtliga fall grundat sig på Arbetsmiljöverkets försiktighetsprincip att hellre vidta fler åtgärder än färre. Om vi kommer fram till slutsatsen att risker inte kan minimeras, andra arbetsuppgifter eller hemarbete inte är möjligt kan arbetsgivaren komma att förbjuda den gravida medarbetaren att arbeta utifrån riskerna i arbetsmiljön”, skriver Karin Cedwall i ett mejlsvar.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida