Första vårddivisionen arbetsmiljöcertifierad

8 mars 2004

Akutdivisionen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge är först i landet med att bli certifierat enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. I divisionen ingår klinikerna för akutsjukvård, anestesi- och intensivvård, operation, dagkirurgi, röntgen, sjukhusfysik och medicinteknik.

Alla de 1 200 anställda har fått arbetsmiljöutbildning.
Tillsammans med arbetsgivaren gör de regelbundna undersökningar och uppföljningar.

Se www.av.se och www.semko-dekra.se (företaget som certifierar).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida