Förståeligt vänta med kateter

Länsrätten upphäver ansvarsnämndens beslut att ge en barnmorska disciplinpåföljd för passivitet.

5 mars 2001

En nyförlöst kvinna fick en övertänjningsskada på urinblåsan sedan det dröjt 13 timmar från sista urintappningen på förlossningen.

Kvinnan anmälde den fällda barnmorskan, verksamhetschefen, överläkaren och övrig ansvarig personal på förlossningskliniken till HSAN, men barnmorskan var den enda som prickades.

Barnmorskan fick en erinran för att hon inte varit tillräckligt aktiv och katetiserat tidigare än hon gjorde.

Barnmorskan överklagade beslutet till länsrätten eftersom hon inte accepterade att ensam göras ansvarig för alla de blåsproblem som kvinnan drabbats av.

Hon hänvisade i sin överklagan till kvinnoklinikens PM om urinretention efter förlossning och begärde också att Socialstyrelsen skulle få yttra sig över ärendet.

Socialstyrelsen anser i sitt yttrande att patienten torde ha haft en uttalad urinretention redan innan hon lämnade förlossningsavdelningen eftersom hon då inte tömt blåsan på sju timmar, fast hon både fått två liter intravenös infusion under förlossningen och druckit en liter efteråt.

Barnmorskan felbedömde visserligen kvinnans problem när hon beslöt att vänta med kateter, men hon byggde sitt beslut på att patienten hade haft två spontana  urinavgångar.

Kvinnans urinblåsa hade dessutom utsatts för tänjning vid två tillfällen till. De gångerna kan också ha bidragit till att försämra kvinnans prognos, anser Socialstyrelsen och ger barnmorskan rätt: hon kan inte ensam lastas för patientens skada.

Patienten genmälde att även om annan vårdpersonal också handlat fel så kan hon inte förstå hur barnmorskan kunde tro att hennes problem var på väg att lösas när hon gång på gång grät och skrek och klagade över smärtor, och dessutom berättade för barnmorskan att det kändes som om hon skulle sprängas i bitar.

Länsrätten konstaterar att det var fel av barnmorskan att inte katetisera patienten i ett tidigare skede men håller med Socialstyrelsen om att hennes väntan är förståelig eftersom hon två gånger under natten uppfattade att patienten kunnat tömma blåsan.

Länsrätten upphäver därför ansvarsnämndens beslut om disciplinpåföljd. Patienten har överklagat till kammarrätten (LR 17944-99).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida