Förståelse

Psykologi för sjuksköterskorLlena Wiklund GustinStudentlitteratur 2015www.studentlitteratur.se??

7 oktober 2015

Här beskrivs psykologiska teorier och inriktningar på ett relativt lättläst sätt. Fokus är på hur sjuksköterskan kan ha nytta av den kunskapen i sina möten med patienter. Författaren är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och legitimerad psykoterapeut.?

I boken kopplas på ett pedagogiskt sätt psykologiska teorier och begrepp till vårdvetenskapen. Ambitionen är inte att skriva en ”lightversion” av böcker som används för att utbilda psykologer, utan kunskapen ska kunna användas av sjuksköterskor i deras arbete. I stället för att dela in boken efter psykologiska teorier är den uppbyggd kring konsensusbegreppen i vårdvetenskap; människa, miljö, hälsa och omvårdnad.?

Den innehåller handfasta exempel på att exempelvis bemöta traumatiserade patienter eller ge feedback. LW

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida