Försvunna uppgifter kan försvåra forskning

Uppgifter om 800 patienter är borta sedan en sjuksköterska har lämnat sina forskarstudier i Linköping. Nu finns en oro för att det ska försvåra framtida klinisk forskning.

Sjuksköterskan, då anställd på hjärtcentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping, blev 1996 antagen som forskarstuderande vid Linköpings universitet. Hon skulle bland annat studera upplevd hälsa och livskvalitet efter kranskärlskirurgi. Åren 1997–98 samlade hon in enkätsvar och medicinska resultat från 800 patienter som genomgått kranskärlskirurgi.

Under 1999 blev sjuksköterskan sjukskriven. Året därpå lämnade hon sin tjänst på sjukhuset och även sin verksamhet på universitetet. Sedan har det varit tyst. Alla uppgifter från de 800 patienterna är försvunna och ingen vet var de finns i dag. Hennes dator på universitetet är tömd. Alla kontaktförsök med henne har misslyckats.

Projektet har lagts ner tills vidare, säger sjuksköterskans handledare, Erik Håkansson, överläkare på hjärtcentrum. Vad som nu kommer att hända är oklart.

Göran Hessling, chefsjurist på universitetet, har anmält ärendet till Socialstyrelsen i Jönköping. Han anser att man där har tillsyn över sjuksköterskan eftersom hon fick tillgång till uppgifterna i egenskap av legitimerad sjuksköterska.

Socialstyrelsen håller dock inte med.

– Vi har inget tillsynsansvar över henne i hennes roll som forskarstuderande. Vi kommer därför inte att agera i ärendet, säger Ann-Kristin Kvist, jurist på Socialstyrelsen i Jönköping.

Rubbar tilltron
Göran Hessling säger att det är tänkbart med en polisanmälan, och i så fall troligen för brott mot datalagen. Samtidigt säger han att han är bekymrad för konsekvenserna.

– Jag är orolig för att det här i framtiden kan försvåra möjligheterna till klinisk forskning. En sådan här händelse rubbar tilltron till forskningen och det kan bli svårare att få patienter att delta om de känner att deras integritet inte är säker, säger han.  

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida