Fortbildningsdagar för biomedicinska analytiker i Skåne

6 december 1999

Att intresset för fortbildning är stort bland biomedicinska
analytiker går inte att ta miste på. I mitten av oktober arrangerade laboratoriemedicinen inom Region Skåne för andra gångeni år speciella temadagar för biomedicinska analytiker inom klinisk kemi. Av totalt 450 anställda kom nära 400.
    
– Behovet av fortbildning är enormt stort. Hittills har det inte funnits så mycket av den varan riktad direkt till vår yrkesgrupp, säger Ing-Britt Sassola, biomedicinsk analytiker vid kliniskt kemiska laboratoriet i Lund och en av dem som ansvarade för höstens fortbildningsdagar.
    
I aulan på Universitetssjukhuset i Lund hölls under tre
heldagar olika föreläsningar på temat alkohol, läkemedel och narkotika. Programmet såg likadant ut alla tre dagarna. Detta för att så många biomedicinska analytiker som möjligt skulle få en chans att närvara.
    
Projektet går under benämningen »Skåneövergripande
fortbildningsdagar för biomedicinska analytiker inom klinisk kemi«. Det kom till i samband med den utredning om laboratoriemedicinen i Skåne som gjordes för några år sen.
    
Tanken är att fortbildningsdagarna kontinuerligt ska ordnas två gånger per år. De fem parlaboratorierna (Lund-Landskrona, Ängelholm-Helsingborg och så vidare) i Skåne turas om att
stå som värdar och arrangörer. Vilka ämnesområden som ska
tas upp avgörs av de anställda som via enkäter får komma
med önskemål.

I våras stod Ängelholm som arrangör. Temat den gången
var hematologi. Till våren är det Malmös tur. Då ska det handla om koagulation.

Syftet med de Skåneövergripande fortbildningsdagarna
är att bredda och komplettera de lokala fortbildningsprogrammen. Samtidigt får biomedicinska analytiker från olika arbetsplatser en chans att träffas och utbyta erfarenheter. I Lund avslutades till exempel varje fortbildningsdag med ett besök på sjukhusets kliniskt kemiska laboratorium.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida