Fortsatt gratis läkemedel

10 mars 1997

– Trots att de är livsviktiga för våra patienter har det även tidigare varit problem med att få dem att hämta ut sina mediciner. Genom den här förändringen kan det bli ännu svårare att motivera dem eftersom medicinerna blir dyrare.

Så kommenterade Pia Malm, ordförande i riksföreningen för psykiatri, i nummer 1 av Vårdfacket beslutet om att minska subventioneringen av läkemedel.

Men nu verkar problemet vara löst. De psykiskt sjuka kommer även i fortsättningen att få gratis läkemedel, efter en överenskommelse mellan Läkemedelsverket, Landstingsförbundet, Socialstyrelsen och Apoteksbolaget. Överenskommelsen innebär att de psykiskt sjuka får läkemedlen direkt från sin läkare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida