Fortsatt ingen brist på sjuksköterskor

3 mars 2006

Sedan 1995 har antalet sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar i sjukvården ökat med 10 procent. Fortfarande råder det balans mellan tillgång och efterfrågan på dessa grupper. Däremot är det fortfarande brist på läkare, trots att antalet ökat nästan dubbelt så fort det senaste decenniet – med 18 procent. Detta framgår av Socialstyrelsens senaste NPS-rapport (NPS står för nationellt planeringsstöd).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida