Fortsatt kaotiskt på akuten i Helsingborg

Fortsatt kaotiskt på akuten i Helsingborg
Varje månad tvingas nära 200 patienter stanna kvar på akuten vid Helsingborgs lasarett, eftersom det saknas vårdplatser. Arkivbild: Anders Olsson

Varje månad måste 200 patienter övernatta på akuten eftersom det fattas vårdplatser.

22 september 2015

Efter att Vårdförbundet i våras kontaktade Arbetsmiljöverket för att påtala hur extremt hög arbetsbelastningen är på akuten vid Helsingborgs lasarett har i princip ingenting hänt som underlättar arbetet för personalen.

Fortfarande saknas det ett stort antal vårdplatser, vilket gör att patienterna blir kvar på akuten. Sedan nyår har cirka 200 patienter i månaden fått övernatta på akuten, vilket sliter hårt på personalen som förutom de egna patienterna även måste vårda patienter som borde ligga i en säng på någon avdelning.

Patienter far illa

Ytterst går det ut över patientsäkerheten. Bara under den senaste veckan har Ivo fått in tre lex Maria-anmälningar som beskriver hur patienter farit illa på akuten i Helsingborg på grund av platsbristen.

Arbetsmiljöverket har följt upp Vårdförbundets arbetsmiljöanmälan, men har hittills inte funnit några ljusglimtar.

– Man jobbar för högtryck på verksamhetsnivå för att få till förbättringar. Men det vi ser i dag och det vi får till oss är att situationen inte har förbättrats nämnvärt. Snarare tvärtom, säger arbetsmiljöinspektören Lise-Lotte Hamfelt till SVT nyheter.

Böter får ingen effekt

Hon berättar att det kan bli tal om vite, om ingenting görs. Frågan är hur mycket det kommer att hjälpa. Sedan 2001 har Region Skåne dömts att betala 5,3 miljoner i böter på grund av överbeläggningar på just Helsingborgs lasarett. De miljonerna tycks inte ha haft någon effekt alls.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida