Fortsatt konflikt på Åland ? men uppgörelse på Grönland

Sjuksköterskestrejken på Åland har nu pågått i mer än tre månader utan att en uppgörelse kunnat träffas. På Grönland varade konflikten bara en dag.

12 september 2003

Den åländska sjuksköterskestrejken fortsätter.

Distriktsförlikningsmannen har utan framgång gjort två försök att få parterna att göra upp. Första gången sa arbetsgivaren nej. Det andra budet skulle parterna svara på i onsdags kväll. Då sa sjuksköterskorna nej genom sitt fackförbund Tehy.

Förlikningsmannens bud var denna gång att sjuksköterskorna skulle få 86 euro (knappt 800 kronor) mer i månaden ? i realiteten högst 54 euro (knappt 500 kronor), eftersom alla anställda i Finland fått minst 32 euro från och med 1 augusti, detta tack vare en så kallad inkomstpolitisk uppgörelse på riksplanet. Denna räknades in i budet av förlikningsmannen.

Tehys förhandlare var inte nöjda med pengarna ? ursprungskravet var 200 euro mer i månaden, senare jämkat något nedåt ? och inte heller tillfreds med att arbetsgivaren som villkor för att skriva under avtalet sagt att det också skulle gälla för den personal inom den åländska sjukvården som inte tillhör Tehy.

? Vi kan ju inte teckna avtal för dem som inte är medlemmar hos oss och som inte strejkat. Men det är framför allt den låga löneökningsnivån som vi säger nej till, säger Leena Pokela, ordförande för Tehys avdelning på Åland.

Strejken har pågått sedan den 2 juni och är alltså inne på sin fjortonde vecka.

Snabb uppgörelse på Grönland

På Grönland har sjuksköterskorna och deras kolleger i den så kallade Sundhetskartellen också varit i strejk och lockout. Den konflikten var desto kortare: en dag. Sedan träffades ett avtal med arbetsgivaren som ger en total ram på 14 procent på tre år.

Avtalet innebär att alla medlemmar får en minsta löneökning på 2 000 danska kronor (närmare 2 500 svenska kronor) i månaden och dessutom höjda pensionsinbetalningar. En specialsatsning på cheferna gör att de får löneökningar på mellan 4 500 och 6 000 danska kronor i månaden.

Avtalsförslaget är på medlemsomröstning fram till den 26 september. Birtha Bianco, ordförande såväl för den grönländska sjuksköterskeorganisationen PK som för Sundhetskartellen, är dock rätt säker på att medlemmarna kommer att anta budet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida