Fortsatt ojämlik vård

6 januari 2006

Tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten behöver bli bättre innan vården når målet god vård på lika villkor. Gör det obligatoriskt att lämna kvalitetsrapporter, skriver Socialstyrelsen i en rapport till regeringen. Läs mer om Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 på www.vardfacket.se och ladda ner rapporten från www.socialstyrelsen.se.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida