Fortsatt satsning på simulatorträning

1 september 2006

Umeå universitet har fått ytterligare anslag från Wallenbergsstiftelsen för att utveckla undervisningen med hjälp av simulatorer inom det radiologiska området. Projektet har pågått sedan 1999. Nu ska man utvärdera det så kallade kollaborativa (gemensamma) lärandet i studentgrupper och om träningen kan underlätta inhämtandet av kunskaper som är nödvändiga i kritiska situationer.

Projektet är ett samarbete med Stanford University i USA, och de båda universiteten delar på anslagssumman, som är närmare två miljoner kronor. www.umu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida