Fortsatt stor brist inom iva och röntgen

8 december 1997

Den tidigare bilden av arbetsmarknadsläget för Vårdförbundet SHSTFs medlemmar har förstärkts. Den största bristen på sjuksköterskor finns fortfarande inom intensivvård och röntgen, medan det även nu är ett överskott på barnmorskor och biomedicinska analytiker. Brist på sjuksköterskor finns även inom barn, operation och psykiatri. Det framgår av den arbetsmarknadsbarometer som Vårdförbundet SHSTF tagit fram i september och som grundar sig på bedömningar från arbetsgivare med totalt 39 000 anställda. Enligt barometern är efterfrågan på sjuksköterskor störst vid storsjukhusen och minst inom primärvården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida