Fortsatt vaccinering mot polio

7 oktober 2002

Inga »inhemska« fall av polio har inträffat i Europa på minst tre år. Några fall från Indien har hittats, men de har inte orsakat någon spridning. Därmed har den oberoende regionala certifieringskommittén (RCC) för Europa, förklarat Europa fritt från vilt poliovirus.

I Sverige har inga nya poliofall inträffat på många år, men för att utrotningen av polio ska vara effektiv måste vaccineringen fortsätta i ytterligare 10?15 år. En plan för arbetet i Sverige med att utrota polio finns på www.sos.se/nt/smittsky/poliofr.htm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida