Förvirrat i Jönköping om löneförhandling

? Vi beräknar löneökningarna för de kommande tre åren till nästan elva procent, säger Lars Isaksson, landstingsstyrelsens ordförande i Jönköping. Han dementerar därmed påståenden om betydligt lägre lönehöjningar.

7 januari 2003

Debatten har varit intensiv den senaste tiden i Jönköping. Efter landstingsfullmäktiges beslut om budgeten i månadsskiftet november-december kom uppgifter om att beslutet innebar stopp för löneökningar utöver den lägstpott som finns i det centrala avtalet med Landstingsförbundet. Dessutom uppgavs Lars Isaksson ha sagt samma sak.

Uppgifterna vållade en storm, inte minst bland Vårdförbundets medlemmar. En löneökning med bara de 2,0 procent som finns som lägstpott för både 2003 och 2004 sågs som ett hån.

? Jag har aldrig tidigare fått så många reaktioner. Medlemmarna är ilskna, berättar Joakim Edvinsson, Vårdförbundets ordförande i Jönköping.

Men Lars Isaksson dementerar de påståenden som har förts fram.

? Självklart kan ett landstingsfullmäktige inte fatta något sådant beslut. Lönerna ska inte avgöras i en talar-
stol eller på ett fullmäktige utan i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Lars Isaksson säger att landstinget följer vad som sägs i det avtal som Landstingsförbundet (där han är ordförande) slutit och rekommendationerna därifrån.

Även om de elva procenten de kommande tre åren är klart mer än lägstpotterna, är det tveksamt om medlemmarna i Jönköping är nöjda med det. Det finns sedan länge en stark irritation över att lönerna i Jönköpingslandstinget är lägst i hela landet. Allt fler börjar nu, enligt uppgifter till Vårdfacket, att söka sig till bättre betalda tjänster i andra landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida