FoU-rapporter från nytt förlag

1 oktober 2001

Nu kan de forsknings- och utbildningsrapporter som Vårdförbundet har gett ut beställas från Studentlitteratur. Ett samarbetsavtal har ingåtts som gör att förlaget tar över lagerföring och distribution från Vårdförbundet Material. Från i höst ska förbundet också samarbeta med Studentlitteratur om utgivning av framtida FoU-rapporter. Sedan slutet av 70-talet har Vårdförbundet gett ut FoU-skrifter som ansetts vara angelägna för utvecklingen inom hälso- och sjukvården och för att visa medlemmarna betydelsen av forskning och utvecklingsarbeten. Sammanlagt har 57 rapporter getts ut, varav 20 finns kvar för beställning. Beställningar sker alltså hädanefter på:
Studentlitteratur order, telefon 046-31 21 00, fax 046-32 04 41 eller via e-post order@studentlitteratur.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida