Fråga kvinnor om våld

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver kunskap om våld mot kvinnor för att kunna bemöta dem som är utsatta. Socialstyrelsen har genomfört ett projekt där screening har prövats som metod för att få kunskap om kvinnors utsatthet för våld.

På ett 50-tal barnmorske- och ungdomsmottagningar i Dalarna, Skåne och Stockholm har personalen frågat omkring 9 300 kvinnor om de är drabbade. Närmare 1 300 av dem har uppgett att de någon gång har varit utsatta för våld, kontroll, hot eller sexuella övergrepp.

Projektet visar att såväl kvinnorna som personalen tycker att det är bra med direkta frågor om våld. Men också att det är viktigt att personalen har kunskap om kvinnors våldsutsatthet. Kvinnorna svarar på en direkt fråga om de har råkat ut för våld, men berättar inte spontant.

Socialstyrelsens utbildningsmaterial Våldsutsatta kvinnor, som riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, kan beställas hos Socialstyrelsens kundtjänst på telefon 08-779 96 66 eller via hemsidan www.sos.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida