Frågan som lyfte avdelningen: ”Kan du släppa dagen när du går hem?”
Go stämning på avdelning 135 i Göteborg. Undersköterskan Sheslam Alkhamas, vårdenhetschef Matilda Errind Arvgård och sjuksköterskorna Tsige Woldegebriel och Helena Lindblad sammanfattar dagpasset tillsammans. Foto: Julia Sjöberg
Reflektion

Frågan som lyfte avdelningen: ”Kan du släppa dagen när du går hem?”

Personalomsättningen har halverats och sjukskrivningarna minskat på strokeavdelning 135 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vad är receptet? Lyhörda chefer och dagliga möten om händelser och risker.

Det är fredag och klockan är snart halv tre. Runt Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg byggs det och bankar, men i port fem i Bruna stråket finns ett lugn. Här ligger sjukhuskyrkans andaktsrum och lappar om meditationsstund. Två trappor upp på strokeavdelning 135 sitter en grupp sjuksköterskor och undersköterskor i personalrummet.

De avslutar passet med sitt vanliga obligatoriska möte om dagens händelser. Vårdenhetscheferna Matilda Errind Arvgård och Eva Axelsson fördelar ordet och antecknar. Eva börjar med att fråga undersköterskan Sheslam Alkhamas bredvid:

– Hur har dagen varit? Vilken färg?

– Grön, men det har varit tungt på omvårdnadsdelen, säger han.

Får beröm när de tar rast

De använder sig av Gröna korset, en metod för patientsäkerhet. Men här har de lagt till ett grönt A – som i arbetsmiljö. Personalen får i tur och ordning ge dagen en färg på en skala mellan grönt, gult och rött. Grönt representerar en bra arbetsbelastning och känsla, gult ansträngt men hanterbar och rött mycket ansträngt och hög stress.

Gröna korset reflektion, Sahlgrenska
Vårdpersonalen på avdelning 135 reflekterar tillsammans vid arbetspassets slut. Det har svetsat samman gruppen och skapat bättre arbetsmiljö. Foto: Julia Sjöberg

Sjuksköterskan Tsige Woldegebriel tycker dagen var grön och att hon fått bra hjälp av kollegorna. Men hon berättar också om patienter med risk för trycksår, undernäring och fallrisk – vilket är vanligt hos strokepatienter. En man behöver vändningsschema och hjälp att äta.

– Vi måste mata honom, vi kan inte lämna honom med maten, säger Tsige Woldegebriel engagerat.

– Tsige, har du tagit någon rast i dag? frågar chefen Eva Axelsson.

– Ja jag tog ut 45 min rast!

Alla skrattar.

– Härligt! säger den andra chefen Matilda Errind Arvgård och får medhåll runt bordet.

Här bekräftar de kollegor som tar rast, särskilt om de inte brukar göra det. Varvet går vidare. Undersköterskan Leslie Forero kreddar kollegan Frida Sahlin intill för en extra hand under passet.

– Det var bra samarbete och flow.

De har duschat patienter och rapporterar risk för trycksår hos några. Sjuksköterskan Tommy Sjöberg intill har haft en lugn dag. Mesta tiden har gått till att samordna hemgångar, ringa och faxa. Sjuksköterskan Aisha Hussein tycker också att det varit en grön dag – inga larm på röd akut vårdmodul – och hon har ätit både frukost och lunch.

Vårdenhetscheferna Matilda Errind Arvgård och Eva Axelsson. Foto: Julia Sjöberg
Vårdenhetscheferna Matilda Errind Arvgård och Eva Axelsson. Foto: Julia Sjöberg

De flesta får en sista fråga från chefen Eva:

– Kan du släppa dagen när du går hem?

Alla säger ja. Den här dagen bedömer hela gruppen som grön när det gäller både arbetsmiljö och patientsäkerhet. Kanske beror det på att det är sol och snart helg skojar chefen Matilda. Men lite allvar ingjuter hon. 

”Pluspoäng” för narkotikagenomgång

– Tänk på att vara solidariska och inte flytta patienter från röd modul till gul om det är tungt där i helgen.

De pratar vidare om rutiner. Några har hunnit kontrollera syrgas och gjort narkotikagenomgång.

– Snyggt! Pluspoäng på det, säger Matilda Errind Arvgård.

Efter mötet sitter hon och sjuksköterskan Tommy Sjöberg kvar vid matbordet. Han har jobbat på avdelningen åtta år efter att ha jobbat som distriktssköterska tidigare.

– Jag fastnade här, det är intressant med hjärnan, att så många funktioner går att träna upp, säger han.  

Tommy Sjöberg, sjuksköterska. Foto: Julia Sjöberg.
Tommy Sjöberg, sjuksköterska. Foto: Julia Sjöberg.

Han har alltid haft överlämningsmöten på sina arbetsplatser men varianten av Gröna korset är ny. Arbetsplatsen är lugnare nu med bättre stämning än för några år sedan tycker han.

Är det alltid grönt på mötet som i dag?

– Det kan vara rött. Det kan bli flera larm per timme, eller att vi har en massa patienter som behöver hjälp med allt. Ibland vill läkare ha många extra prover och undersökningar utöver omvårdnaden. Då hinner man inte.

Efter röda eller gula dagar är det skönt att mötas tycker han.

– Om vi inte skulle reflektera alls forsar det bara på. Cheferna har jobbat på golvet här så det vet ju och har känsla för hur det är, säger Tommy Sjöberg.

”Nya sköterskor är en utsatt grupp”

Sjuksköterskan Matilda Errind Arvgård har varit vårdenhetschef i ett år. För henne är mötena viktiga för att alla ska kunna släppa patienterna när de går hem. Det blir en termometer på stress och om någon behöver fångas upp.

Matilda Errind Arvgård, vårdenhetschef, sjuksköterska. Foto: Julia Sjöberg
Matilda Errind Arvgård, vårdenhetschef. Foto: Julia Sjöberg

– Nya sköterskor är en utsatt grupp, de tar på sig allt. Jag brukar säga: Du behöver inte bli klar, andra tar över efter dig, säger Matilda Errind Arvgård.

För två år sedan var det många som slutade, personalomsättningen var 20 procent. Nu är den mer än halverad. Även sjukfrånvaron har minskat, liksom övertidsuttaget. Matilda tror att fokuset på arbetsmiljön vänt trenden. En sjukskrivning på grund av stress gynnar ingen.

– Vi arbetar med akutsjukvård och hanterar strokelarm dagligen så vi måste ta raster. Vi säger till varandra: Vad bra att du åt! Vi ändrar mentaliteten gemensamt.

Vågar alla säga vad de tycker på mötena?

– Alla pratar olika mycket men alla får komma till tals och gradera belastning, vad som var bra eller behöver göras. De får direkt leverera tankar om dagen. Tröskeln för att söka oss chefer blir därför väldigt låg.

Samtalen leder till bättre omvårdnad

Mötena har även lett till förbättringar i omvårdnaden. Patienter med mat- och vätskelista har fått gröna muggar så listorna inte glöms. Nutritionsansvariga har infört en måltidsvagn med smörgåsar på kvällen för patienter som behöver få i sig mer. Personalen har också skapat en checklista för en bra hemgång. Reflektionsmötena lyfter även diskussioner kring etisk stress och palliation.

– Vi försäkrar att de gjort rätt prioriteringar. Det är vanligt som människa att se vad man inte har gjort men vara blind för det man gör. Mötena leder till stöd i ett väldigt tufft men stimulerande arbete, säger Matilda Errind Arvgård.

Vid behov av mer stöd erbjuds personalen enskilda samtal med cheferna eller med sjukhuskyrkans präst.

Riskerar de här mötena att ta tid från vården?

– Nej, jag tror inte på att vi ska springa snabbare. För att kunna finnas för människor i kris måste vi få mellanmänsklig tid.

Gröna korset på Avdelning 135

Gröna korset är ett visuellt stöd för att regelbundet identifiera risker i vården. Varje medarbetare får frågan om vilken färg dagen haft och vilka risker och händelser som varit. På avdelning 135 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset använder de en egen variant av Gröna korset där de även väver in arbetsmiljö. Syftet är att få till ett bra klimat med reflekterande samtal om både patientsäkerhet och arbetsmiljön.

Färgkoder

Röd:
Allvarlig vårdskada har inträffat (Lex Maria)
Kaos i arbetsmiljön, mycket ansträngt och hög stress.

Gul:
Vårdskada har inträffat eller en risk för att vårdskada kunnat inträffa.
Ansträngd arbetsmiljö, risk för ohälsosam stress.

Grön: Ingen vårdskada.
Bra arbetsbelastning, stress uppstår men hanteras bra med stöd av andra.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida