Frakturer upptäcktes inte på grund bristande rapportering

Två sjuksköterskor som fällts i ansvarsnämnden och länsrätten, bland annat för bristfällig dokumentation, har friats i Kammarrätten.

7 augusti 2000

Ärendet rör en 78-årig demenssjuk man som sedan ett halvår bodde på servicehus. Han hade skött sig själv med kläder och toalettbesök och gått obehindrat då han en natt i september 1998 ramlade i sin lägenhet.

Enligt nattpersonalen hade mannen ont och var frusen, men han hade inga synliga skador efter fallet och gick själv till sängen. Då sjuksköterskan besökte honom förmiddagen därpå hade han nästan 38 grader i temperatur. Hon beslöt att avvakta eventuella förändringar under dagen.

Vid sjuksköterskans andra besök, på eftermiddagen, hade 78-åringen fått Nitromex 0,25 mot ont i bröstet och låg påklädd ovanpå sängen. Febern hade stigit en smula. Sjuksköterskan beslöt att fortsätta avvakta men ordinerade extra tillsyn och rikligt med dryck, och att urinprov skulle tas så fort det gick.

På kvällen trillade mannen igen, men verkade inte ha ont. Temperaturen var 38,7 och han fick en Alvedon. Under natten ramlade 78-åringen ytterligare två gånger. Personalen hittade honom i dagrummet. Han klagade över ont i ryggen och gick dåligt.

Dagen efter hade 78-åringen 37,7 i morgontemperatur, urinprov hade inte kunnat tas. På eftermiddagen ramlade han igen och klagade då över ryggont. Under kvällen svettades han intensivt, var tungandad och hade mycket ont i ryggen.

Temperaturen var 38,3 och mannen fick en Nitromex och en Alvedon. I sin interna rapportpärm skrev personalen att 78-åringen nog borde in på röntgen omedelbart. Nästa dag var sjuksköterskan ledig.

Den sjuksköterska som tog över tittade under dagen till mannen för att kontrollera febern, i enlighet med den minneslapp kollegan skrivit till henne. I personalens pärm läste hon att mannen ramlat dagen före, men då hon besökte honom gick han uppe, hon fann inga tecken på skador, och han klagade inte över någon smärta. Febern var 37,5 på morgonen och 37,2 efter lunch.

På eftermiddagen meddelade personalen sjuksköterskan att mannens dotter var på väg till akutmottagningen med honom för att han klagat på smärtor i ryggen. Där konstaterades det att 78-åringen fått ett inkilat lårbensbrott och en kotfraktur.

Dottern anmälde tre distriktssköterskor på servicehuset till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Den ena sjuksköterskan var ledig de aktuella dagarna men de båda andra fick var sin erinran av nämnden (hsan 2518/98:b2).

Ansvarsnämnden ansåg att de två sjuksköterskorna underlåtit att kontakta läkare trots att mannen fallit flera gånger och sedan inte klarat av att gå, klagat över smärtor i ryggen och haft temperaturhöjning. Dessutom var dokumentation över den behandling de gett mannen bristfällig.

De båda sjuksköterskorna överklagade beslutet till Länsrätten där de hävdade att de aldrig fått reda på att 78-åringen ramlat flera gånger eller haft ont i rygg och höft.

Socialstyrelsen skrev i ett yttrande att man efter att ha granskat handlingarna i målet funnit att det inte var styrkt att de båda sjuksköterskorna fått några rapporter om att mannen fallit eller om något annat som visat ett behov av att kontakta läkare. De brister i dokumentationen som ansvarsnämnden pekat på var så ringa att Socialstyrelsen håller med de båda sjuksköterskorna om att de borde frias.

Länsrätten ansåg emellertid att deras utredning visade att sjuksköterskorna borde ha kontaktat läkare utifrån de uppgifter de hade och tyckte dessutom att de båda dokumenterat dåligt. Deras överklagan avslogs (lr 9745-99).

Sjuksköterskorna överklagade länsrättens beslut till Kammarrätten. Den av de två anmälda sjuksköterskorna som först besökt mannen skrev till Kammarrätten att hon ersatt mannens ansvariga sjuksköterska samma dag som mannen hade fallit första gången, och att hon då fått reda på att hon inte behövde läsa vårdpersonalens dokumentation eftersom de rapporterade muntligt om det var något speciellt. Hon fick aldrig någon rapport.

Kammarrätten har tagit del av det beslut som Socialstyrelsen fattade i oktober 1999 efter att ha fått en Lex Maria-anmälan om det inträffade.

Socialstyrelsen konstaterar att det ur patientsäkerhetssynpunkt inte är någon bra lösning att vikarierande sjuksköterskor ska förlita sig på annan vårdpersonals bedömning av enskilda patienters hälsotillstånd, särskilt inte om övrig personal också är vikarier.

Inte heller framgår det av rapportbladen om den bedömning av patienten som noterats har gjorts av vårdbiträden eller undersköterskor, eller om någon sjuksköterska medverkat.

Kammarrätten skriver i sina domskäl att läkare uppenbarligen skulle ha tillkallats tidigare än som skedde, men anser inte att sjuksköterskorna är skyldiga till förseningen, utan att det brustit i tilllämpningen av gällande rapporteringsrutiner.
Sjuksköterskorna frias därför av Kammarrätten (kr 1419-2000).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida