Främja Hälsa

Ur innehållet i Vårdfackets temabilaga om Rörelseorganen, som du kan beställa fr o m den 15 maj 2009 genom att klicka på länken till höger.

»Jag tvingade fram (o)hälsa«
Jag försökte tvinga min mamma att sluta röka. Det blev en livslång kamp mot väderkvarnarna, men när hon själv tog beslutet gick det!

När hjärnans egen orkester spelar ljuv musik uppstår hälsa
När hjärnans alla miljoner nervkretsar spelar tillsammans, som i en orkester, upplever vi hälsa. Men utan framtidsvisioner tystnar musiken.

Styrketräning bra för äldre
Promenader är bra, men styrketräning är det enda som håller tillbaka muskelförtvining hos äldre.

Hela Halland hälsosatsar
En liten, skrynklig hund kan räcka långt. Med enkla medel får personalen sina patienter att tala om sin livsstil. Och alla jobbar på samma sätt.

Mödravården hittar nya problem
Förr var det mest att mäta magar. Nu hittar mödravården helt andra problem.

Ställ frågor om sexövergrepp
Kvinnor med sexuella trauman kan få god hjälp av självhjälpsgrupper. Men vårdpersonal måste våga fråga – och lyssna.

Stress kan förbättra sömnen
Vanlig vardagsstress är inte så farlig som man kan tro. Den kan till och med förbättra sömnkvaliteten – bara man hinner koppla av före läggdags.

Magra spädbarn riskerar fetma och hjärtsjukdom
Spädbarn som väger för lite riskerar att drabbas av fetma redan under småbarnsåren. Och tillväxten kan hämmas hos barn över ett år som äter på nätterna.

Barnfetma kräver tidiga insatser
Nästan var femte femåring väger för mycket. Barnhälsovården bör sätta in tidiga insatser till barn som riskerar att bli överviktiga.

Kroppsfetthalten hos spädbarn mäts med ny metod
Hälsouniversitetet i Linköping mäter hur mycket fett spädbarn innehåller. Tanken är att upptäcka vilka som är i riskzonen.

»Sjukvården skapar ohälsa«
I sin vilja att hjälpa patienter gör vården ibland tvärtom. Det menar professor Birgitta Hovelius som får både medhåll och mothugg.

Svårt att skydda barn mot rökning
Rökning skadar barnen även om föräldrarna går ut och stänger dörren om sig.

Farlig jakt på förändring
De senaste åren har recept på dieter och hälsopropaganda ökat lavinartat. Samtidigt ökar ätstörningarna. »Den ständiga jakten på förändring är livsfarlig«, säger psykologen Per Johnsson.

»Utbilda sjuksköterskor i mediekritik«
Det behövs för att förstå mediernas mekanismer.

Tuffa krav på tonårstjejer
Rädslan är att inte bli lyssnad på. Avvisa inte med svepande uttryck, ta i stället emot henne så att hon kan berätta hur hon mår, uppmanar forskare.

Vitamintabletter till barn är helt onödigt
Många barn får regelbundet multivitamintabletter av välmenande föräldrar. Men de gör inte någon som helst nytta.

Vitamintabletter kan göra mer skada än nytta bland vuxna
De allra flesta i västvärlden får i sig alla viktiga vitaminer via maten.

Mardrömmar kan vara tecken på suicidalt beteende
Hemska drömmar kan vara ett viktigt tecken på att någon kommer att göra ett nytt självmordsförsök.

Ny utbildning stöttar anhöriga till äldre med självmordstankar
Äldre och deras anhöriga är en bortglömd grupp.

Hälsoskola minskar risken för depression hos flyktingar
Många nyanlända flyktingar lider av depression och posttraumatiskt stressyndrom. Problemen kan förebyggas med en tio timmars hälsoskola.

Ökad ohälsa i finanskrisens spår
Stora skulder är ett växande ohälsoproblem. En miljon svenskar beräknas vara drabbade.

Vården måste ändra strategi gentemot diabetespatienter
»Många frågar sig varför patienterna inte gör som vi säger. Men vi i vården kan lika gärna fråga oss hur vi informerar och lyssnar på dem«, säger forskare.

Demens kan förebyggas
Demenssjukdomar kan till viss del förebyggas på samma sätt som hjärt-kärlsjuk- domar. En riskmätare som kan användas på vårdcentralerna håller på att utvecklas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida